άννα ντόλα – καταχωρήσεις

  • εργαλεία:
    illustrator / photoshop
  • πελάτης:
    άννα ντόλα

Καταχώρησεις  της επιχείρησης σε περιοδικά. Στην πρώτη καταχώρηση, εστιάσαμε στην προώθηση νέας εταιρίας οπτικών στο κατάστημα του πελάτη, ενώ στη δεύτερη στην προσέγγιση νεανικού κοινού.

Related Entries