πάνα σαπούνι χαρτί κάρτα

  • εργαλεία:
    illustration
  • τεχνικές:
    τυπογραφική εκτύπωση: cmyk
  • πελάτης:
    πάνα σαπούνι χαρτί

ειδκό κοπτικό καλούπι βασισμένο στο λογότυπο

Related Entries